സ്റ്റാന്റിംഗ്‌ കമ്മിറ്റി മെമ്പര്‍മാര്‍

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .മിനി ലിയോചെയര്‍പേഴ്സണ്‍
2 .രവി ചെറാട്ടിമെമ്പര്‍
3 .ഗ്രേസി ഫ്രാന്‍സിസ് പുത്തൂര്‍മെമ്പര്‍
4 .വിമല സേതുമാധവന്‍മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .അബൂബക്കര്‍ചെയര്‍മാന്‍
2 .സബീഷ് മരുതയൂര്‍മെമ്പര്‍
3 .റജീന എം.എംമെമ്പര്‍
4 .നൂര്‍ജഹാന്‍ ബഷീര്‍മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .ദ്രൌപതി കെചെയര്‍പേഴ്സണ്‍
2 .വി കെ ജോസഫ്മെമ്പര്‍
3 .മണികണ്ഠന്‍ എം.ടിമെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 .സി പി വത്സലചെയര്‍പേഴ്സണ്‍
2 .ശോഭ രഞ്ജിത്ത്മെമ്പര്‍
3 .ഷൈനി ഗിരീഷ്മെമ്പര്‍