പരവൂര്‍ ദുരന്തം: മറ്റം തിരുനാൾ വെടിക്കെട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു

മറ്റം നിത്യസഹായ മാതാവിന്റെ 78-ാം തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞായറാഴ്ച രാത്രി നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന വെടിക്കെട്ട് മാറ്റിവെച്ചതായി വികാരി ഫാ.ഡേവിസ് പനങ്കുളം അറിയിച്ചു