തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സില്‍ നീന്തല്‍ പരിശീലനം


തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സില്‍ നടത്തുന്ന വേനല്‍ക്കാല നീന്തല്‍ പരിശീലനത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ അക്വാട്ടിക് കോംപ്‌ളക്‌സില്‍ ആരംഭിച്ചു.

രജിസ്‌ട്രേഷന് ഫോണ്‍: 0487-2332099photo the hindu