ദേവസൂര്യയിൽ വായനാദിനാചരണം


ദേവസൂര്യയിൽ വായനാദിനാചരണം അക്ഷരദീപം കൊളുത്തി ഗുരുവായുർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ KP വിനോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. +2, SSLC ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെയും LLS സ്കോളർഷിപ് ജേതാവിനെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.സൗജന്യ തയ്യൽ പരിശീലനത്തിൽ വിജയകരമായി പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് NYK യുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി പരിശീലക പ്രിൻസിറെജി ക്ക് ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു.ചടങ്ങിൽ 200 ഓളം പേർ പങ്കെടുത്തു പരിപാടി വൻവിജമാക്കിയ എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ