കറിവേപ്പില തൈകള്‍ എത്തി

ഗുരുവായൂര്‍: ഞാറ്റുവേലയോടനുബന്ധിച്ച് പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ ജീവ ഗുരുവായൂര്‍ രാസവളമില്ലാത്ത വേപ്പില തൈകള്‍ നല്‍കുന്നു. ഫോണ്‍:9495209304.