അമ്മയും കുഞ്ഞും പദ്ധതി നിര്‍ത്തലാക്കി ഉത്തരവ്‌


മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്: സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ആസ്​പത്രികളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും എ.പി.എല്‍., ബി.പി.എല്‍. വ്യത്യാസമില്ലാതെ നല്‍കിവന്ന 'അമ്മയും കുഞ്ഞും' പദ്ധതി ജൂലായ് 7 മുതല്‍ നിര്‍ത്തലാക്കി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി. ആസ്​പത്രിയില്‍ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതുവരെ ദിനംപ്രതി നൂറു രൂപയും ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോള്‍ 500 രൂപയും ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നതും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു.


photo : www.saddahaq.com