ഫാ. പോൾ അക്കര സ്മാരക അഖില കേരള ചിത്രരചന മത്സരം നാളെ

പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഫാ. പോൾ അക്കര സ്മാരക അഖില കേരള ചിത്രരചന മത്സരം നാളെ നടത്തും. രാവിലെ ഒൻപതിനു സെന്റ് തോമസ് ആശ്രമാധിപൻ ഫാ. ജോസഫ് ആലപ്പാട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ആശ്രമത്തിനു കീഴിലുള്ള യുവനാളം സംഘടനയാണു മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്നു മുതൽ നാലു വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കു ക്രയോണിലും അഞ്ചു മുതൽ പത്തു വരെ ക്ലാസുകളിലുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കു ജലച്ചായത്തിലും പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിലും പ്ലസ് ടു, ഡിഗ്രി വിദ്യാർഥികൾക്കു കൊളാഷിലുമാണു മത്സരം.