അങ്കണവാടി പുനരുദ്ധാരണം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


ട്രിച്ചൂര്‍ ലയണ്‍സ് ക്‌ളബ്ബും മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷനും ചേര്‍ന്ന് നടത്തുന്ന 'അങ്കണവാടികള്‍ പുനരുദ്ധാരണം' പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍, പെയിന്റിങ്, ഫ്‌ലോറിങ്, റൂഫിങ്, ടോയ്‌ലറ്റ്, കളിസാമഗ്രികള്‍, യൂണിഫോം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായിരിക്കും സഹായം ലഭിക്കുക.

അപേക്ഷ അയയ്‌ക്കേണ്ട വിലാസം:

 പ്രൊജക്ട് മാനേജര്‍, 'അങ്കണവാടി പുനരുദ്ധാരണം', ലയണ്‍സ് ക്‌ളബ്ബ് ഓഫ് ട്രിച്ചൂര്‍, മിഷന്‍ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സ്, സെമിത്തേരി റോഡ്, തൃശ്ശൂര്‍ - 680001.

ഫോണ്‍: 9388426377.