സാലിഹ് മോന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍


പാറന്നൂര്‍ ചിറ; കേച്ചേരി..7_8_2016_time.4.pm രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഒരു കുട്ടിയും(ആണ്കുട്ടി). ചിറയില്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ കുട്ടി ഒഴുക്കില്‍ പെടുകയും.കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയ 2സ്ത്രീകളും ഒഴുക്കില്‍ പെട്ടു. ആ സമയത്ത് അതു വഴി വന്ന ഗുരുവായൂര്‍ ആക്ട്സിന്‍െറ സജീവ പ്രവര്‍ത്തകനായ സാലിഹ് (18) സംഭവം കാണുകയും സ്വന്തം ജീവന്‍ പോലും പണയം വെച്ച് ചിറയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി 3 പേരെയും സാഹസികമായി രക്ഷപെടുത്തിയ സാലിഹ് മോന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍...