തെരുവിന്റെ മക്കളോടുമൊപ്പം

അഗതികളുടെ അമ്മയായ മദർ തെരെസയെ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വേളയിൽ അഗതികളോടും തെരുവിന്റെ മക്കളോടുമൊപ്പം ഭക്ഷണം പങ്കിട്ട് തങ്ങൾക്കുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പങ്ക് വെച്ച് നൽകാനുള്ള സന്ദേശം പകരുന്ന പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് തീർഥകേന്ദ്രം വികാരി ഫാ.ജോൺസൺ അരിമ്പൂർ. തീർഥകേന്ദ്രം ട്രസ്റ്റി അഡ്വ.ജോബി ഡേവിഡ് സൗജന്യമായി നൽകിയ ഭൂമിയിൽ മൂന്ന് മാസമായി അബോധാവസ്ഥയിൽ ചികിൽസയിൽ കഴിയുന്ന ജോയ് വെള്ളറയ്ക്ക് മദർ തെരേസ ഭവനം നിർമിച്ച് നൽകുന്നതിന് തറക്കല്ലിട്ടു. തീർഥകേന്ദ്രത്തിന്റെയും ജോബിയുടെയും ഈ സൽപ്രവൃത്തി മദർ തെരെ സയുടെ വിശുദ്ധ പ്രഖ്യാപന വേളയിൽ മായാത്ത മുദ്രയാകും.