ജന്‍ ഔഷധി സ്‌റ്റോര്‍ പാവറട്ടിയിൽ


ജന്‍ ഔഷധി കശ്മീർ റോഡിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു
ഫോൺ : 0487-2645557, 9495957594

ഷുഗര്‍,കാര്‍ഡിയാക്‌, ബ്ലഡ്‌ പ്രഷര്‍,ഗാസ്‌ട്രോ ചികിത്സയ്‌ക്കുള്ളവയും വൈറ്റമിനുകള്‍, ആന്റിബയോട്ടിക്കുകള്‍ എന്നീവ വാഭാഗങ്ങളില്‍ പെടുന്ന  മരുന്നുകള്‍ അനായാസം ലഭ്യമാണ്‌.

ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍ മുഖേനആരംഭിച്ചു മരുന്നു കടകളുടെ ഒരു ശ്യംഖലയാണ്‌ ജന്‍ ഔഷധി മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോറുകള്‍, മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള ജനറിക്‌ മരുന്നുകള്‍ കുറഞ്ഞ വിലയ്‌ക്ക്‌ ഇവിടെ നിന്നു ലഭിക്കും