ധനുപ്പത്ത് മഹോത്സവം

പാവറട്ടി: വെന്‍മേനാട് വേളത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ധനുപ്പത്ത് മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു. പുലര്‍ച്ചെ വിശേഷാല്‍ പൂജകള്‍, ഭഗവതിപ്പാട്ട് എന്നിവ നടന്നു. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് പൂരം എഴുന്നള്ളിച്ചു. തോട്ടേക്കാട്ട് കണ്ണന്‍ ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പേറ്റി. വൈകീട്ട് ദീപാരാധന, താലംവരവ്, പുലര്‍ച്ചെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് എന്നിവ നടന്നു.