ചാവറദിനം ആഘോഷിച്ചു

പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ ചാവറദിനം ആഘോഷിച്ചു. സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാ. ജോസഫ് ആലപ്പാട്ട് സിഎംഐ കുട്ടികൾക്ക് സന്ദേശം നല്കുകയും നവോഥാന നായകൻ വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചന്റെ സ്മരണയുണർത്തുന്നതിനുള്ള ദീപശിഖാ പ്രയാണത്തിന് തിരികൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ പി.വി.ലോറൻസ് ഗ എ.ഡി.തോമസ് മാസ്റ്റർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.