ഫാ. ഗബ്രിയേലിന് പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ്സിന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ


അന്തരിച്ച ഫാ. ഗബ്രിയേലിന് പൂർവ വിദ്യാലയമായ പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ്സിന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ. ഫാ. ഗബ്രിയേലിന്റെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസ്ഫ്സിലായിരുന്നു. 1932ലാണ് അദ്ദേഹം ഈ സ്കൂളിൽനിന്ന് എസ്എസ്എൽസി വിജയിച്ചത്.

 സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ഗബ്രിയേലച്ചന്റെ ഛായാചിത്രത്തിനു മുന്നിൽ ദീപം തെളിയിച്ചു സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാ. ജോസഫ് ആലപ്പാട്ട് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. പ്രധാന അധ്യാപകൻ വി.എസ്.സെബി, എ.ഡി.തോമസ്, ജോബി ജോസ്, എഡ്‌വിൻ പിന്റോ എന്നിവർ ചടങ്ങിനു നേതൃത്വം നൽകി.