അങ്കണവാടിയിൽ ടെലിവിഷൻ സ്ഥാപിച്ചു


പാവറട്ടി പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡിലെ 95–ാം നമ്പർ അങ്കണവാടിയിൽ ടെലിവിഷൻ സ്ഥാപിച്ചു. വ്യക്തി സംഭാവനയായി. നൽകിയതാണു ടെലിവിഷൻ. കേബിൾ കണക്‌ഷൻ പഞ്ചായത്ത് നൽകി. വാർഡ് അംഗം വിമല സേതുമാധവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സി.പി.തോമസ് അധ്യക്ഷനായി. ലീല വാസു, ബേബി ജോൺസൺ, ഷാജി അഗസ്റ്റിൻ, മാഗി ജോസഫ്, എ.ഉഷ എനിവർ പ്രസംഗിച്ചു. മഴക്കാല രോഗ പ്രതിരോധത്തെ സംബന്ധിച്ചു ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് ദിവ്യ ക്ലാസെടുത്തു.