മെഗാ തെരുവോര ചിത്രരചന


ചിറ്റാട്ടുകര സെലിബ്രേഷൻ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച മെഗാ തെരുവോര ചിത്രരചന കേരള കലാമണ്ഡലം എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ശ്രീ.ടികെ.വാസു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.