ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റ്: പ്രാർഥനയുടെ കടലാസ് തോണികളുമായി എംയുഎഎൽപി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ


ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റിൽ അകപ്പെട്ട് ഇനിയും കരയ്ക്കെത്താതെ കടലിൽ അലയുന്നവർ വേഗം തിരിച്ചെത്തണേ എന്ന പ്രാർഥനയുമായി എംയുഎഎൽപി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾ കടലാസ് തോണികൾ നീറ്റിലിറക്കി. രാവിലെ അസംബ്ലിയിൽ നടത്തിയ പത്രവായനയിൽ എം.എസ്.ദേവപ്രിയയാണു ദുരന്തത്തിൽ 29 പേർ മരിച്ചെന്നും 96 പേർ ഇപ്പോഴും കടലിൽ അലയുകയാണെന്നും വായിച്ചത്.


 തുടർന്നാണു ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടവർക്കായി കടലാസ് തോണികളിറക്കി പ്രാർഥന നടത്താൻ വിദ്യാർഥികൾ തീരുമാനിച്ചത്. കരകാണാ കടലിൽ അലയുന്നവർക്കു രക്ഷയുടെ പ്രതീകമായാണു വിദ്യാർഥികൾ കടലാസ് തോണികൾ നിർമിച്ചത്. പ്രധാന അധ്യാപകൻ ഡൊമിനിക് സാവിയോ, അധ്യാപകരായ നൈസി തോമസ്, ധന്യ ജോൺസൺ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാലയത്തിനു സമീപമുള്ള ക്ഷേത്രക്കുളത്തിലാണു വിദ്യാർഥികൾ പ്രാർഥനയുടെ കടലാസ് തോണികളിറക്കിയത്