പാവറട്ടി തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ‘കുട്ടനാട്ടിലേയ്ക്കൊരു സ്നേഹവണ്ടി’


നിത്യോപയോഗസാധനങ്ങളുമായി കുട്ടനാട്ടിൽ സ്നേഹവണ്ടികളെത്തി


വി.യൗസേപ്പിതാവിന്റെ തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിലെ സാൻജോസ് കാരുണ്യനിധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട്ടിലെ ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പിലേക്ക് നിത്യോപയോഗസാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു. 24 മണിക്കൂറുകൊണ്ട് അഞ്ചുലക്ഷംരൂപയുടെ സാധനങ്ങളാണ് ‘കുട്ടനാട്ടിലേയ്ക്കൊരു സ്നേഹവണ്ടികളിൽ’ എത്തിച്ചത്.

പാവറട്ടിയിലെ പ്രദക്ഷിണ കമ്മിറ്റി, വിവിധ സ്‌കൂളുകൾ, വ്യാപാരികൾ, സഹ.ബാങ്ക്, ലയൺസ് ക്ലബ്ബ്, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, സ്വകാര്യവ്യക്തികൾ തുടങ്ങിയവർ സ്നേഹവണ്ടിയിലേക്ക് നിത്യോപയോഗസാധനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു.

പാവറട്ടി പള്ളിനടയിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട ‘സ്നേഹവണ്ടി’ യാത്ര വികാരി ഫാ. ജോസഫ് പൂവത്തൂക്കാരൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. സമാഹരിച്ച നിത്യോപയോഗസാധനങ്ങൾ കുട്ടനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനായി ആലപ്പുഴ കളക്‌ടറേറ്റിലും, പുളിങ്കുന്നു വലിയപള്ളിയിലും കൈമാറി.