പേടിക്കേണ്ട, വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ സഹായം ലഭിക്കും

വെള്ളം ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇനി വേണ്ടത് ശുദ്ധീകരണ യജ്ഞമാണ്. വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കി, വാസയോഗ്യമാക്കി, അണുവിമുക്തമാക്കിയുള്ള പുനഃപ്രവേശം. എന്നാൽ പലരും വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് എവിടെ തുടങ്ങും എന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്.


സഹായം

 • ∙വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നിർദേശം.
 • ∙അടിയന്തരധനസഹായമായി 10000 രൂപ.
 • ∙വീടു വൃത്തിയാക്കാൻ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ സേവനം.
 • ∙ഓരോ വാർഡിലും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തും.
 • ∙ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുമുണ്ടാകും.
 • ∙ചെളി നീക്കം ചെയ്യാൻ ഫയർ ഫോഴ്സിന്റെ സഹായം. വാർഡ് കൗൺസിലർ വഴി സഹായം തേടാം.


ചെളി നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ
വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുശേഷം വീടുകളിലെ ചെളിയും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കംചെയ്യുന്ന വീട്ടമ്മമാർ. കടുത്തുരുത്തിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച.

 • ∙കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് , മുഖത്ത് മാസ്ക് എന്നിവ ധരിക്കുക.
 • ∙വെള്ളത്തിനൊപ്പം ആണികൾ, കൂർത്ത കല്ലുകൾ,കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ ,മാലിന്യം തുടങ്ങിയവ കണ്ടേക്കാം. ചെരിപ്പോ,
 • ബൂട്ടോ  ഉപയോഗിക്കാം.
 • ∙മൺവെട്ടി ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണും ചെളിയും നീക്കാം.
 • ∙കൂടുതൽ വെള്ളം കെട്ടിനിന്നാൽ,പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു നീക്കേണ്ടി വരും. 
 • ∙വെള്ളവും ചെളിയും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുറികൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു കഴുകാം.
 • ∙പിന്നീട് നീണ്ട ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചു പലതവണ  സോപ്പുവെള്ളത്തിൽ കഴുകുക.
https://www.manoramaonline.com